Thông tin thanh toán

1. Vietinbank

– Số tài khoản: 100000927788

– Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thanh Huyền

– Chi nhánh: Ninh Bình

2. Techcombank

– Số tài khoản: 19036209318011

– Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thanh Huyền

– Chi nhánh: Ninh Bình